Monthly Archives: June 2010

#yorais fail

Hukum Syarak bermakna undang-undang Islam dalam Mazhab Syafi’e atau undang-undang dalam mana suatu Mazhab Maliki, Hambali atau Hanafi yang telah bersetuju oleh Yang di-Pertuan Agong dikuatkuasakan dalam Wilayah Persekutuan atau oleh Raja bagi mana-mana negeri dikuatkuasakan dalam negeri itu.

Pusat Maklumat Rakyat
Jabatan Penerangan Malaysia
Kementerian Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan

***

Hanbali is one of the four schools of jurisprudence in Sunni Islam.

Hambali is “Asia’s ‘Bin Laden'”

Source: BBC, Global Security.org

1 Comment

Filed under Rants

US Apps 2010

This was last year;

this is this year.

***

Read how our 2009 seminar participants turned that dream into reality!

***

Continue reading

Leave a comment

Filed under Education, Events