#yorais fail

Hukum Syarak bermakna undang-undang Islam dalam Mazhab Syafi’e atau undang-undang dalam mana suatu Mazhab Maliki, Hambali atau Hanafi yang telah bersetuju oleh Yang di-Pertuan Agong dikuatkuasakan dalam Wilayah Persekutuan atau oleh Raja bagi mana-mana negeri dikuatkuasakan dalam negeri itu.

Pusat Maklumat Rakyat
Jabatan Penerangan Malaysia
Kementerian Penerangan, Komunikasi, dan Kebudayaan

***

Hanbali is one of the four schools of jurisprudence in Sunni Islam.

Hambali is “Asia’s ‘Bin Laden'”

Source: BBC, Global Security.org

1 Comment

Filed under Rants

One response to “#yorais fail

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s